Cancer.dk
Forside Brevkassen |  
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Plejeorlov hvis den syge er på hospice
Kategori:Økonomiske spørgsmål og sociale rettigheder Læst:1483


Spørgsmål:
Hej Brevkasse
Har min søn, der er i arbejde, ret til orlov med løn, når hans kone kommer på hospice.?
Eller er det kun muligt med orlov, hvis den døende er hjemme?

Svar:

Kære spørger
 
Tak for din henvendelse til Brevkassen. Her kommer svar til dig fra socialrådgiver på Kræftlinjen, Pia Holm.
 
Hvis din søns kone kommer på hospice uden, at der i forvejen er etableret en plejeorlov i hjemmet, så har din søn ikke ret til plejeorlov.
 
Dette er beskrevet i en vejledning til Serviceloven, Vejledning nr. 9341 af 08/05/2015, som bekriver retningslinjerne for orlovsordningerne.
 
Der står i pkt. 234:
 
”Plejebolig, plejehjem o.l.
 
234. Plejevederlag kan ikke udbetales, når den døende bor i plejebolig, plejehjem, hospice o.l. Ophold i plejehjem, plejebolig, hospice o.l., hvor plejen i overvejende grad varetages af et tilknyttet døgnpersonale, sidestilles med indlæggelse eller forbliven på sygehus. Det er således en generel forudsætning for at etablere eller fortsætte en plejeordning, at den døendes tilstand ikke nødvendiggør ophold i institutionslignende boformer, hvor plejen varetages af et tilknyttet døgnpersonale.”
 
Der er dog den mulighed, at man kan beholde plejevederlaget, hvis plejeorloven er etableret, og den syge i en kort periode opholder sig på hospice.
 
Det fremgår af samme vejlednings punkt 271:
 
"Midlertidig indlæggelse
 
271. Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der blive behov for, at den døende indlægges midlertidigt, f.eks. som led i aflastning. Efter servicelovens § 84 skal kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kortvarige ophold i sygehus, plejebolig, plejehjem o.l., medfører ikke i sig selv, at plejevederlaget bortfalder. Der kan ikke fastsættes nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. Det må bero på en konkret vurdering, hvori kan indgå, om indlæggelsen sker med udskrivning til videre plejeforhold for øje."
 
Både du og din søn er naturligvis til hver en tid velkommen til at kontakte Kræftlinjen 80301030 for evt. yderligere rådgivning. 
 
Mange venlige hilsner
 
Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens Bekæmpelse

Vi passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i relation til Brevkassen i kapitlet ”Personer, der benytter Brevkassen” i Kræftens Bekæmpelses privatlivspolitik, som du kan læse her: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/Sendt:21-10-2021


Ændret:05-11-2021


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om indsigt i
og sletning af persondata:
Indsigt i persondata
Sletning af persondata
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik