Cancer.dk
Forside Brevkassen |  
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Brystprotese tilskud
Kategori:Økonomiske spørgsmål og sociale rettigheder Læst:1880


Spørgsmål:
På jeres sider fremgår det at man iflg. service loven kan få op til 2 proteser første gang og derefter en ny årligt.
Samme opfattelse har sygehuset.
Min kommune oplyser imidlertid at serviceloven er blev ændret, så der nu kun bevilges 1 første gang.
Ved I om dette er korrekt?


Svar:

Kære spørger
  
Tak for din henvendelse til Brevkassen, som er besvaret af socialrådgiver Pia Holm.
Hun skriver:
  
Retningslinjerne på dette område fremgår af ”Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder” (Vejledning nr. 10324 af 14/12 2017).
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10324 
 
Af denne vejlednings punkt 101 fremgår det, at der kan ydes hjælp til brystproteser, men det fremgår ikke hvor mange.
 
Brystproteser
”101. Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster. Efter en konkret vurdering af de fysiske og kosmetiske gener af en operation, der bevarer en del af brystet, er det også muligt at yde en delprotese.
Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster, er ligeledes berettiget til proteser eller delproteser.
Vedrørende udskiftningstidspunkt kan det være vejledende, hvilken garanti leverandøren har givet. Der er normalt længere garanti på formfaste brystproteser.
Vedrørende brystproteser, der indopereres, henvises til sygehusvæsenet.
Der ydes ikke efter serviceloven, hjælp til særlige protesebrystholdere eller badedragter.”
 
Af samme vejledning fremgår det imidlertid, at der kan være behov for et reservehjælpemiddel, når man bevilliges en brystprotese. Det kan du læse i punkt 34 her:
 
Reservehjælpemidler
”34. Normalt vil der ikke være behov for reservehjælpemidler. Ved hjælpemidler som kompressionsstrømpe, brystprotese, støttekorset, fodtøj og andre kropsbårne hjælpemidler kan der dog af hygiejniske hensyn være behov for et reservehjælpemiddel.”
  
Det er baggrunden for, at vi skriver på vores hjemmeside, at man kan få bevilliget tilskud til op til to proteser, første gang man søger.
 
Jeg håber, at dette hjælper dig i forhold til din ansøgning. Ellers er du meget velkommen til at kontakte en af vores rådgivninger eller Kræftlinjen og bede om at komme til at tale med en socialrådgiver. Du finder kontaktinformationer her:
 
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/  
 
Med venlig hilsen
 
Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens BekæmpelseSendt:22-03-2022


Ændret:03-01-2023


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om indsigt i
og sletning af persondata:
Indsigt i persondata
Sletning af persondata
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik