Cancer.dk
Forside Brevkassen | Stil et spørgsmål 
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Plejeorlov
Kategori:Økonomiske spørgsmål og sociale rettigheder Læst:984


Spørgsmål:
Hej
 
Ved I om det som pårørende er muligt at få plejeorlov i henhold til §118 eller §119, hvis den kritisk syge/døende ikke bor i eget/pårørendes hjem?
Altså hvis han er så syg, at han bliver ved med at skulle ligge på hospitalet. Eller evt. kommer på hospice?


Svar:

Hej spørger
 
Tak for din henvendelse til Brevkassen. Dit spørgsmål er besvaret af socialrådgiver Pia Holm, som skriver:
 
Du spørger om det er muligt at få pasnings- eller plejeorlov, hvis den syge er hospitalsindlagt eller opholder sig på hospice.
 
Der er tale om to forskellige ordninger og reglerne er derfor forskellige.
 
Hvis det drejer sig om pasningsorlov findes svaret i Servicelovens vejledning nr. 9341 af 08/05/2015, punkt 214, hvor der står følgende:
 
”Sygehusophold
 
214. Pasningsforholdet kan efter en konkret vurdering etableres eller opretholdes i forbindelse med hospitalsophold. Det kan gælde f.eks. i situationer, hvor der er tale om indlæggelse af børn, hvor behandlingen finder sted i en anden landsdel end bopælen, eller hvor der er tale om et behandlingsforløb med flere kortvarige indlæggelser som f.eks. ved behandling af cancer. Der henvises til punkt 209 om formålet med bestemmelsen og punkt 222 om pasningsorlovens længde, opdeling mv.”
 
Når det drejer sig om plejeorlov, så etableres den ikke, hvis man kan se at indlæggelsen bliver varig eller langvarig. Men hvis plejeorloven er etableret, og den syge bliver indlagt på hospital eller hospice, og der er tale om kortere ophold, så kan orloven bevares. Dette er beskrevet i samme vejlednings punkt 271, hvor der står:
 
”Midlertidig indlæggelse
 
271. Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der blive behov for, at den døende indlægges midlertidigt, f.eks. som led i aflastning. Efter servicelovens § 84 skal kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kortvarige ophold i sygehus, plejebolig, plejehjem o.l., medfører ikke i sig selv, at plejevederlaget bortfalder. Der kan ikke fastsættes nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. Det må bero på en konkret vurdering, hvori kan indgå, om indlæggelsen sker med udskrivning til videre plejeforhold for øje.”
 
Du får et link til vejledningen her:
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170634
 
Hvis du har brug for yderligere hjælp er du velkommen til at kontakte en socialrådgiver på Kræftlinjen på telefon 80 30 10 30.
 
Med venlig hilsen
 
Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens BekæmpelseSendt:09-05-2019


Ændret:15-05-2019


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om persondata:
E-mail: persondata@cancer.dk
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik