Cancer.dk
Forside Brevkassen | Stil et spørgsmål 
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Min søn som har haft kræft - hjælp til job
Kategori:Økonomiske spørgsmål og sociale rettigheder Læst:442


Spørgsmål:
Min søn fik kræft i benet som 13 årig, han er i dag 18 år, mit spørgsmål er, vi har været på kommunen og høre, om der var nogen hjælp i forhold til job, da han ikke kan klare fuldtid. Deres svar var nej, da han jo ikke var psysisk syg ?.?, det forstår jeg ikke noget af, så ville jeg (hans far) høre om der var noget hjælp hos jer, evt en vurdering af hans yde evne, da jeg ikke kan blive klog på dette,altså hvor meget han kan holde til? På forhånd tak

Svar:

Kære spørger
 
Tak for din henvendelse til Brevkassen. Den er besvaret af socialrådgiver Pia Holm, som skriver:
 
Du oplyser, at din søn har haft kræft i benet og derfor har svært ved at klare arbejde på fuld tid. 
 
Der er forskellige muligheder for at hjælpe borgere, som af en eller anden grund har en nedsat arbejdsevne og kommunen har en forpligtelse til at yde vejledning og bistand til borgere, der henvender sig. Dette fremgår af Forvaltningslovens § 7 hvor der står: ”En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde”. 
 
Nu skriver du ikke, hvilke problemer din søn har med hensyn til at klare et arbejde, men jeg vil mene, at kommunens jobcenter i denne situation har en forpligtelse til at indhente oplysninger om funktionsnedsættelsen og ud fra den vurdere, hvilke former for hjælp der eventuelt kan komme på tale. Det kan f.eks. være rådgivning med hensyn til en uddannelse, som kan medføre, at din søn kan blive selvforsørgende.
 
Hvis din søn skal have en uddannelse er der mulighed for at søge SU og på videregående uddannelser også et handicaptillæg, hvis han vurderes at have meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et erhvervsarbejde ved siden af studierne.
 
Det kan du læse mere om her:
 
http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/  
 
En af de muligheder kommunen kan gøre brug af er revalidering. Om det er relevant for din søn, kan jeg ikke vurdere. Det er kommunen, som afgør det ud fra de oplysninger, som de indhenter. 
 
Du kan læse mere om revalidering på ”Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet”s hjemmeside, som du får et link til her:
 
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/arbejdsmarked/revalidering  
 
Du skriver desværre ikke hvor din søn bor, men jeg har valgt en tilfældig kommunes (Aarhus kommunes) beskrivelse af, hvad en revalidering kan omfatte:
 
https://aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/job-paa-saerlige-vilkaar/revalidering/  
 
Jeg vil foreslå jer at rette henvendelse til kommunens jobcenter igen. I kan måske gøre det skriftligt og beskriv helt præcist og så objektivt som muligt, hvilke jobønsker og hvilke funktionsnedsættelser din søn har. Hvad er det der gør, at din søn ikke kan arbejde fuld tid? Hvad kan han klare nu? Har han haft arbejde på fuld tid? Hvilket? Hvordan gik det? Hvornår opstår problemerne?
 
Du skriver, at din søn er 18 år og dermed har du ikke længere forsørgerpligt overfor ham. Derfor undrer det mig også lidt, at kommunen ikke er gået ind i det spørgsmål.
 
Hvis kommunen fastholder afslaget på hjælp, så kan I bede om et skriftligt afslag, som kan ankes.
 
Jeg håber dette hjælper dig videre og ellers er du til hver en tid velkommen til at henvende dig igen enten her i Brevkassen eller til Kræftlinjen 80301030.
 
Med venlig hilsen
 
Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens BekæmpelseSendt:10-10-2018


Ændret:02-11-2018


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om persondata:
E-mail: persondata@cancer.dk
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik