Cancer.dk
Forside Brevkassen | Stil et spørgsmål 
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Min afdøde mors journal
Kategori:Følelsesmæssige reaktioner Læst:647


Spørgsmål:
Hej Brevkasse

For 13 år siden mistede jeg min mor til lymfekræft. Jeg var ikke ret gammel dengang og jeg vil gerne vide mere om sygdomsforløb og forløbet omkring hendes død.

Det er aldrig noget vi har snakket om, og jeg har derfor lyst til at undersøge det lidt på egen hånd. Jeg er bevidst om at jeg som en af nærmeste pårørende har nogle rettigheder jvf. Sundhedsloven, men jeg føler det er uoverskueligt, hvordan jeg skal gribe det an. Kan I hjælpe med noget konkret hjælp?

Svar:

Kære dig
 
Tak for din mail til Brevkassen, som her bliver besvaret af socialrådgiver Pia Holm, som skriver:
 
Jeg er ked af at læse, at du har mistet din mor i så ung en alder, og jeg kan godt forstå, at du efterspørger mere viden om, hvad der skete dengang.
 
Det er rigtigt, at du i henhold til Sundhedsloven har nogle muligheder for at få indsigt i det der fremgår af sygehusjournalen og jeg skal oplyse dig om hvilke rettigheder du har, og hvordan du griber det an.
 
Muligheden for at få oplysninger fra en afdød patients journal er reguleret i Sundhedslovens §§ 45 og 43 stk. 2, nr. 2, som du kan læse i dette link:
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203757  
 
Sundhedslovens § 45 omhandler videregivelse af sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde og § 43, stk. 2, nr. 2, omhandler videregivelse, som er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse.
 
Det betyder, at såfremt kriterierne (at videregivelse ikke strider mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser) er opfyldt, så kan og skal journaloplysningerne videregives til dig.
Men der står videregives og ikke udleveres. Derfor har du ikke krav på at få udleveret kopi af journalen.
Det vil bero på en individuel vurdering, hvorvidt lægen mener, at der er grundlag for at udlevere en kopi til dig, eller om du skal have oplysningerne mundtligt.
 
Spørgsmålet er uddybet i en vejledning til loven, som du kan læse i dette link:
  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21078 
 
For at få oplysningerne skal du henvende dig til den/de afdeling/er, hvor din mor har været behandlet og bede om at få en samtale med en læge, som kan orientere dig, og som du kan drøfte indholdet i journalen med.
 
Men du skriver også, at det er 13 år siden din mor døde og det kan betyde, at din mors journal er slettet. Der er ikke krav om, at hospitalet skal opbevare journalen i mere end 10 år.
 
Det kan du læse mere om i ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” (Bekendtgørelse nr. 530 af 24/05/2018), § 15.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378 
 
Eventuel klage over hospitalets håndtering af din henvendelse skal rettes til Styrelsen For Patientklager. Du kan læse mere i dette link under ”Aktindsigt”:
 
https://stpk.dk/da/patientrettigheder/brud-paa-dine-patientrettigheder/ 
 
Jeg håber det lykkes dig at få hjælp på afdelingen, hvor din mor blev behandlet, så du får svar på dine spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
Pia

Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens BekæmeplseSendt:28-08-2018


Ændret:14-12-2018


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om persondata:
E-mail: persondata@cancer.dk
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik