Cancer.dk
Forside Brevkassen | Stil et spørgsmål 
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Tilflytning af udlændinge med kræft
Kategori:Økonomiske spørgsmål og sociale rettigheder Læst:3571


Spørgsmål:
Jeg har en ven fra Rumænien som har haft Hodgkin lymfom i ca 2 år.
Hun har fået ABVD kemo uden virkning men er nu på Brentuximab som ser ud til at virke. Hun kan nu gå lange ture og dyrke lidt sport.

Hun vil gerne flytte til Danmark sammen med hendes kæreste, men kan hun få behandling fra det danske sundhedssystem når sygdommen er opstået og begyndt i et andet land?

Og hvis hun kan, hvordan får man hurtigst oprettet hende i systemet så hun kan få behandling hurtigst muligt?

De er begge født og opvokset i rumænien og har penge nok til at betale for behandling i nogle måneder.

Svar:

Kære spørger.
 
Tak for din henvendelse til Brevkassen. Her kommer svar til dig fra socialrådgiver på Kræftlinjen, Pia Holm:
 
Jeg forstår det sådan at din veninde og hendes kæreste vil flytte til Danmark og spørgsmålet er så, om hun kan få behandling her?
 
Da din veninde kommer fra Rumænien, som er medlem af EU vil det sige, at hun er EU-borger. Jeg sender derfor et link til Udlændingestyrelsens hjemmeside, hvor du finder retningslinjerne for ophold i Danmark, når man kommer fra et EU land.
 
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/borgere_fra_eu_og_norden/eu_og_eos-statsborgere/    
 
Hvis din veninde og hendes kæreste opfylder kriterierne for ophold i Danmark, og de har en bopæl her i landet, skal de henvende sig i den kommune, hvor de bor. Det finder du flere informationer om her:
 
https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark/Indrejse-og-ophold/Borgere-fra-et-EUEOeS-land/Skal-du-flytte-til-Danmark-EU-EOES-borgere   
 
Hvis grundlaget for ophold i Danmark er opfyldt og din veninde og hendes kæreste har en bopæl, vil kommunen udstede et Sundhedskort (sygesikringskort) som giver adgang til sundhedsydelser.
Derefter kan din veninde kontakte den praktiserende læge hun får og via praktiserende læge få at vide, hvilket hospital hun skal behandles på.
Retten til sygehusbehandling kræver altså som udgangspunkt bopæl i Danmark, hvilket fremgår af bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling (Bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016), som jeg indsætter et link til her:
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183970
 
Hvis din veninde opholder sig i Danmark uden at have bopæl her, gælder følgende regler:
 
Som EU-borger har din veninde under ophold i Danmark (uden bopæl her i landet) ret til de sundhedsydelser, som er nødvendige, hvis hun er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EU/EØS land, på samme måde som vi som danskere er dækket i andre EU/EØS lande via det blå sygesikringsbevis.
 
Du kan læse mere om disse rettigheder på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, som du får et link til her:
 
https://stps.dk/en/citizens/international-health-insurance/national-contact-point-for-cross-border-healthcare-in-the-eueea-/~/media/173A987A11654815830962B33BF0E27F.ashx 
 
Din veninde vil altid have ret til akut behandling i Danmark.
 
Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
 
Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens BekæmpelseSendt:09-03-2017


Ændret:25-04-2017


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om persondata:
E-mail: persondata@cancer.dk
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik