Cancer.dk
Forside Brevkassen |  
  Søg | Se alle spørgsmål | Hyppigst stillede spørgsmål


Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål

Forbud mod alle kræftfremkaldende stoffer
Kategori:Andre spørgsmål Læst:1396


Spørgsmål:
Hej KB

Jeg har i en længere periode undret mig over hvorfor at I ikke går benhårdt efter et egentligt forbud mod alle kræftfremkaldende stoffer. Her kan I naturligvis starte med dem der er hyppigst brugt i produkter.

I får en kæmpe portion penge ind hvert år i uge 43 og I har ligeledes mange betalende medlemmer. Jeg tænker derfor at det vil være forholdsvis lige til at have en politisk gren hos jer der kunne varetage dette 100 pct.

Tag nu bare PFAS / PFOS hvor miljøeksperter og Forbrugerrådet råber op. Hvor er I henne i den problematik?

Jeg er med på, at I gør meget andet forskning, patienthåndtering mv. men jeg mangler lige ovenstående som i givet fald - i mine øjne - vil mindske jeres nuværende projekter.

Venligst

Svar:
Tak for din henvendelse til Brevkassen om forbud mod kræftfremkaldende stoffer.

Tanken om en verden uden kræftfremkaldende stoffer er en vision, vi bestemt kan dele med dig, ligesom vi deler dine bekymringer om, at vi i forskellige sammenhænge er omgivet af eller kommer i berøring med kræftfremkaldende stoffer og produkter.

Brug af tobak er uden sammenligning den største enkelt årsag til kræft og en række andre alvorlige sygdomme. Derfor har Kræftens Bekæmpelse historisk haft størst fokus herpå. Kræftens Bekæmpelse har således sammen med andre organisationer arbejdet for at få myndigheder og politikere til at begrænse rygning, f.eks. ved at gennemføre betydelige stramninger både i forhold til tilgængelighed og pris, som vi ved, er de mest effektive redskaber til at begrænse rygning og dermed kræft.

Vi kan forsikre dig om, at Kræftens Bekæmpelse allerede i mange år og i årene fremover også har stor fokus på, hvordan brugen af kræftfremkaldende stoffer begrænses mest muligt, herunder i arbejdsmiljøet. Endvidere samarbejder vi om dette nationalt med både myndigheder, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger samt international i bl.a. EU og WHO.

Du nævner, at vi kan starte med de kræftfremkaldende stoffer, der er hyppigst brugt i produkter. I den forbindelse er f.eks. asbest og benzen kendte eksempler på tidligere meget udbredte påvirkninger, hvor der er videnskabelig dokumentation for, at stofferne er kræftfremkaldende, og hvor det på den baggrund er lykkedes med forbud, så kræft heraf kan undgås. Derfor arbejder vi på at udbygge dokumentationen for andre mulig kræftfremkaldende stoffer. Du nævner konkret PFAS/PFOS. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt disse stoffer er kræftfremkaldende for mennesker. Derfor forskes der internationalt for at få større klarhed om disse stoffers mulige kræftfremkaldende virkning. Kræftens Bekæmpelse er naturligvis løbende fokuseret på at få en hver ny viden herom og vil tilrettelægge og målrette vores indsats i forhold til myndigheder og politikere på den baggrund.

På asbestområdet har Kræftens Bekæmpelse samarbejdet tæt med fagforeninger for at få politikerne til at gennemføre lovgivning og senest en aftale om arbejdsmiljøet med henblik på at forhindre asbestudsættelse ved renovering af bygning med ”gammel” asbest.

Jeg håber, at disse linjer viser, at Kræftens Bekæmpelse løbende har fokus på at få ny viden om kræftfremkaldende stoffer og prioriterer og fokuser på at arbejde på, at antallet af kræfttilfælde forårsaget af sådanne stoffer reduceres mest muligt.

Mange venlige hilsner

Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør
Kræftens Bekæmpelse

Sendt:01-09-2022


Ændret:15-09-2022


Relaterede spørgsmål:
Der er ingen tilgængelige relaterede spørgsmål.

Tilbage ...
Tilføj til bogmærker
Udskriv spørgsmål Udskriv spørgsmål
Email spørgsmål


 

Privatlivspolitik
Henvendelser om indsigt i
og sletning af persondata:
Indsigt i persondata
Sletning af persondata
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk

Cookiepolitik